Search
Search
Confirm
Cancel
Culture
/
/
Board of Directors

Board of Directors

2021-04-29 10:15

Zhou Yi (Chairman) Deng Weijun Fang Yi Li Kai He Xiao (Independent Director ) Ma Tao (independent director) Zhou Yi (independent director)

Previous None
Previous : None

Wechat
© 2021 Shenzhen Chengxin Lithium Group Co., Ltd. 蜀ICP备2022030579号
  • Shengxin Lithium Energy