Executive Directory

 • Board of Directors

  Zhou Yi (Chairman)
  Deng Weijun Fang Yi Li Kai Li Qian Yao Jing
  Zhou Yi (Independent Director) Ma Tao (Independent Director) Huang Lideng (Independent Director)

 • Board of Supervisors


  Chen Dongyan (Chairman of the Supervisory Board) Zhao Yulan Chen Xiaona
 • Company Executives

  Deng Weijun (General Manager)
  Fang Yi (Executive Vice General Manager) Yao Kailin (Deputy General Manager) Yao Jing (Deputy General Manager)
  Wang Qi (CFO) Lei Limin (Secretary of the Board of Directors)